U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisnja, informišemo i edukujemo javnost o vitaminu B1 i njegovoj ulozi u organizmu kod oosba sa dijabetesom. 

 

 

Vitamin B1 ima ulogu u pravilnom funkcionisanju nervnog i kardiovaskularnog sistema, važan je za proizvodnju energije iz masti. Osobe koje su obolele od dijabetesa imaju manjak ovog vitamin, jer seizlučuje 15 puta brže nego kod zdravih osoba. Nedostatkom ovog vitamina organizam slabo prerađuje ugljene hidrate, usled čega dolazi do nagomilavanja piruvata u krvi. Piruvati su supstance koje ubrzavaju razvoj polineuropatije, a tada se javlja bol u mišićima, smanjena osetljivost u udovima.

Najraniji simptomi deficita vitamina B1 su mučnina, loša koordinacija, depresija. U organizmu ne može doći do suficitavitamina B1,jer se višak vrlo lako rastvara u vodi i izlučuje putem mokraće i znoja.

Namirnice koje sadrže vitamin B1 su integralni hleb, žitarice s dodatkom vitamina, ovas, orašasti plodovi, riba. Termička obrada hrane gubi na količini vitamina B1, s toga se preporučuje kuvanje povrća na pari.