U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o kontracepciji i dijabetesu. 

 

 

Neželjena trudnoća i njen prekid kod žena obolelih od dijabetesa može izazvati ozbiljnije komplikacije nego kod žena koje nemaju dijabetes. Pravilna kontracepcija u reproduktivnom dobu je najvažnija. Izbor pravilne kontracepcije zahteva uvid u stanje opšteg zdravlja i starosti žene. Žene obolele od dijabetesa koje nemaju dijabetesne komplikacije mogu koristiti kontracepciju, ali ako postoje komplikacije ili rizik od njihovog dobijanja trebalo bi izbegavati kontracepcije na bazi kombinacije progesterona i estrogena. Za njih su dobri samo kontraceptivi sa progesteronom.