U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o uticaju vitamina D na lučenje insulina. 

 

 

Nakon što su sprovedena mnoga ispitivanja na temu povezanosti vitamina D i dijabetesa, utvrđeno je da vitamin D pozitivno utiče na kretanje insulina u organizmu. Uspešno reguliše nivo kalcijuma u samim ćelijama, što dovodi do boljeg dejstva insulina i kontrole šećerne bolesti. Takođe, pozitivno deluje na mišiće i masne ćelije pa tako pomaže kod stanja insulinske rezistencije.

Vitamin D utiče na krvne sudove i smanjuje hroničnu upalnu reakciju organizma, a samim tim i rizik od pojave komplikacija dijabetesa. Kod većine sprovedenih studija utvrđeno je da osobe sa dijabetesom imaju i nedovoljnu količinu vitamina D u krvi.Održavanjem ovog vitamin u granicama normale, osobe sa preddijabetnim stanjem mogu smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, dok osobe sa dijabetesom tipa 2 mogu održavati dobru regulaciju šećerne bolesti.

U prvim godinama života, kod dece, potrebna je suplementacija vitaminom D koja značajno smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 1. Kada je nedovoljno vitamina D u krvi, radi se o deficijenciji, smanjena koncentacija odnosno stanja insuficijencije, dok se vrednosti više od 75 nmol/l smatraju optimalnom koncentacijom. Ukoliko se utvrdi stanje deficijencije ili insuficijencije, potrebno planiranje jelovnika sa hranljivim namirnicama bogatim vitaminom D kao i suplementacija, koja se može primenjivati samo uz savet lekara.