U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog infromisanja, informišemo i edukujemo javnost o vežbi sa tegovima kod osoba sa dijabetesom. 

 

 

Polusatno vežbanje sa tegovima pet dana nedeljno ima veliki učinak kada je prevencija dijabetesa u pitanju. Najbolji efekat se postiže kombinacijom aerobnih i vežbi sa opterećenjem, jer one smanjuju rizik od nastanka šećerne bolesti za čak 59%. Istraživanja pokazuju da trening sa tegovima može da doprinese poboljšanju zdravlja, što je od posebne važnosti za osobe koje zbog povreda ili drugih okolnosti nisu u stanju da se bave aerobnim vežbama.