U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o sindromu zore. 

 

 

Tokom puberteta i adolescencije postizanje optimalnog nivoa šećera u krvi je otežano zbog hormonskih promena koje se tada dešavaju. U ovom periodu pojačano je lučenje hormona rasta koji smanjuje osetljivost na insulin. Tokom noći, u periodu između 2 i 8 h telo luči seriju hormona poput kortizola, glukagona i epinefrina kako bi telo imalo dovoljnu količinu energije za početak dana i buđenje. Kao posledica javlja se visok nivo šećera u krvi tzv „sindrom zore“.