U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako hiperbarična komora pomaže osobama sa dijabetesom. 

 

 

 

 Ova savremena vrsta terapije značajna je za mlade ljude obolele od dijabetesa. Ona će im pomoći da ostanu radno sposobni tokom radnog veka, sa manjim brojem neprijatnosti nego što bi ih imali bez ove terapije. Hiperbarična komora funkcioniše po principu udisanja čistog kiseonika pod pritiskom većim od atmosferskog.

Veći ambijetalni pritisak koji ide i do 2,8 bara je preduslov da bi kiseonik postigao terapijski efekat.

Suština je da se povećava količina fizički rastvorenog kiseonika u telesnim tečnostima, čime se omogućava njegovo brže dopremanje do oštećenih tkiva i ćelija. U normalnim okolnostima 97 odsto kiseonika se prenosi hemoglobinom, a samo dva do tri odsto je fizički rastvoreno. Ovde se to povećava i do 20 puta, što ima velike efekte na bolestan i na zdrav organizam.