U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog infromisanja, informišemo i edukujemo javnost o nezi stopala kod osoba obolelih od dijabetesa putem video zapisa dr Borislava Mandića.