U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o Mody dijabetesu.  

 

 

Starački dijabetes kod mladih osoba ili MODY dijabetes, redak je oblik dijabetesa koji se ne može svrstati ni pod tip 1 ni pod tip 2. Razvija se mutacijom određenih gena kada beta ćelije pankreasa prestaju da fukncionišu na uobičajen način zbog čega dolazi do poremećaja proizvodnje insulina. Ovaj tip dijabetesa je isključivo nasledan, što znači da se razvija iz mutacije gena jednog od roditelja, a šanse za naslednost su 50:50. Dete koje je nasledilo ovaj gen, neizbežno razvija MODY dijabetes do svoje 25 godine.Ovaj tip dijabetesa može se tretirati pravilnom ishranom ili oralnom terapijom i ne zahteva uvek lečenje insulinom. Zbog toga je važno prepoznati na vreme da je prisutna vrsta dijabetesa koja ne spada pod opštepoznate tipologije i u skladu sa tim pronaći i odgovarajuću terapiju.