U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o izboru terapije kod dece. 

 

 

Izbor terapije je uslovljen brojim činiocima koji se odnose na način ishrane, godine bolesti, starosne godine i fizičku aktivnost. Terapija se određuje i na osnovu emocionalne zrelosti bolesnika, finansijske mogućnosti porodice.

Konvencionalna insulinska terapija – Kod bolesnika mlađeg uzrasta jedna injekcija dnevno može podmiriti dnevnu potrebe za insulinom, dok se adolescentima najčešće daju dve injekcije dnevno. Može doći i do odstupanja u potrebama za insulinom na dnevnom nivou.

Intenzivirana insulinska terapija –  ovaj vid terapije podrazumeva uzimanje 4 do 5 injekcija insulina dnevno, primenjuje se vidu u bazalno – bolusnog režima. Bolesnik mora da se pridržava uputstva i najbolji rezultati se postižu kod dece mlađe od 15 godina.