U cilju ostvarivanja javog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o fizičkoj aktivnosti i uticaju na mentalno zdravlje kod osoba sa dijabetesom. 

 

 

Svesni smo značaja koji fizička aktivnost ima na naše zdravlje, ali da li ste znali da ona ima blagotvorno dejstvo i na psihu? Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovno vežbaju imaju veću mentalnu snagu i emotivno zadovoljstvo, kao i manje verovatnoće za razvijanje nekih mentalnih oboljenja. Bavljenje fizičkom aktivnošću pomaže regulaciju nekih mentalnih stanja, kao što su anksioznost i depresija. Stručnjaci tvrde da vežbanje ima jednak efekat na blaže oblike depresije kao i antidepresivi ili psihološki tretmani kao što je kognitivna bihejvioristička terapija.