U ciju ostvarivanja javnog interesau oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o fizičkoj aktivnosti i dijabetesnim komplikacijama. 

 

 

Osobe obolele od dijabetesa mogu da se bave bilo kojim oblikom fizičke aktivnosti, osim u slučaju neke dijabetesne komplikacije. Kod retinopatije ( oštećenje mrežnjače ) ili nefropatije ( oboljenjabubrega ) preporučljivo je izbegavati vežbe koje uzrokuju veliki pritisak na krvne sudove, kao što su vežbe s tegovima.

Kada je u pitanju periferna neuropatija nisu preporučljive aktivnosti koje podrazumevaju održavanje ravnoteže, kao što su ples, vožnja bicikle…
Autonomna neuropatija ( oštećenje nerava koji kontrolišu telesne funkcije ) nalaže opreznost i umerenost u kardio vežbama, zagrevanje pre početka vežbanja i na kraju opuštanje mišića.