U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o aplikaciju FREESTLYE LIBRE DEMO 3 senzora.