U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog i informisanja, informišemo i edukujemo javnost o razbijanju predrasuda dijabetesa kod mladih putem video zapisa Ivana Milaševića, osobe sa dijbetesom.