U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa dr Tomislava Ćuka o tome kako prepoznati simptome dijabetesa kod dece.