U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa dr Tatjane Milenković o deci i dijabetesu.