U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr Katarine Lalić i prof. dr. Edite Stokić.

 

 

TEMA: SAVREMENO LEČENJE DIJABETESA TIPA 2