U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr. Edite Stokić, direktorke KC Vojvodine. 

 

TEMA: PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA ZA NASTANAK DIJABETESNIH KOMPLIKACIJA