U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem inteervjua sa prof. dr. Editom Stokić, internistom endokrinologom o imunizaciji i rizicima obolelih od šećerne bolesti. 

 

 

U DOSADAŠNjEM toku pandemije pokazalo se da su dijabetičari u tri do četiri puta većem riziku od komplikacija usled zaraze kovidom 19, i to je za profesora dr Editu Stokić, internistu-endokrinologa i direktora Kliničkog centra Vojvodine i najjači argument zašto bi oboleli od dijabetesa, bez razlike da li imaju dijabetes tipa jedan ili dva, trebalo da se vakcinišu.

Profesorka Stokić kaže da je Američka dijabetološka asocijacija dala smernice koje podvlače da je vakcinacija protiv kovida 19 virusne infekcije važno sredstvo za zaštitu zdravlja i bezbednosti i okončanje epidemije.

 

* Da li u fazi kada je vakcinu protiv virusa korona u 46 zemalja primilo više od 28 miliona ljudi već imamo naznake kako ona deluje na osobe sa dijabetesom?

– Blage reakcije koje neki ljudi doživljavaju nakon vakcina su tipične i nisu razlog za uzbunu. One su rezultat pokretanja imunološkog sistema koji je vakcina namerno pokrenula, stvarajući sposobnost borbe protiv stvarnog virusa.

 

* Zahtevali li imunizacija osoba sa dijabetesom ipak veći oprez?

– Zbog blagih simptoma koje imaju neki, važno je biti na oprezu u pogledu nivoa šećera u krvi u prvih 24 do 48 sati nakon primanja vakcine. Simptomi mogu uticati na nivo glikemije, zato je neophodno proveravanje nivoa glikemije i obavezna je dovoljna hidratacija, tj. unos tečnosti. Blagi simptomi koji se mogu pojaviti nakon vakcine su znatno bezazleniji i lakše ih je kontrolisati nego što bi potencijalno mogla biti kovid 19 virusna infekcija.

 

* Da li je neka od dostupnih vakcina protiv infekcije virusom korona posebno proveravana na dijabetičarima?

– Da. Dijabetesni bolesnici bili su uključeni u klinička ispitivanja terapijske efikasnosti i bezbednosti „Fajzer-Biontekove“ i „Modernine“ vakcine. Proizvođači nisu prijavili značajnije neželjene reakcije.

* Koje reakcije su inače uočene kod ove grupe?

– Neki učesnici kliničkog ispitivanja prijavili su blage neželjene efekte vakcina, kao što je osećaj bola na mestu uboda i blagi umor.

 

* Na osnovu kojih kriterijuma su oboleli od dijabetesa svrstani u vrh prioriteta za imunizaciju?

– U studiji objavljenoj u decembru prošle godine, pokazano je da pacijenti sa tipom jedan ili dva dijabetesa uz to što imaju tri-četiri puta veći rizik od razvoja teške forme kovida 19, imaju i povećan rizik od potrebe za hospitalizacijom, prijemom u jedinicu intenzivne terapije ili pak, primene mehaničke ventilacije u poređenju sa osobama koje nisu obolele od dijabetesa.