U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o životnoj priči Borisa Stanišića, osobe sa dijabetesom tipa 1.