U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o fizičkoj akitvnosti i dijabetesu govori Nemanja Lumić- fizioterapeut
TEMA: FIZIČKA AKTIVNOST I DIJABETES