U cilju ostvarivanja javog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o nezi stopala kod pacijenata sa diabetes melitusom.