U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  putem intervjua sa prof. dr. Editom Stokić o tome zašto pojedine mlade osobe obolele od COVID-19 virusa imaju tešku kliničku sliku. 

 

 

Svaka hronična bolest bilo da je reč o kardiovaskularnim, metaboličkim, malignim i brojnim drugim, ne mora perse da znači i težu kliničku sliku i teže oboljevanje. Kod tih pacijenata rizik da se pre hospitalizuju, dospeju u jedinice intenzivne nege i završe na mehaničkoj ventilaciji jeste veći zbog stradanja respiratorne funkcije. Dobro ste uočili da ima i mladih osoba koje imaju veoma tešku kliničku sliku i koje zahtevaju smeštaj u jedinice intenzivne nege, ali je kod njih dominantna pre svega promena na plućima. Kod njih su te promene izraženije što ukazuje na to da su se ti pacijenti, koji su mlađi duže osećali dobro i nisu pridavali značaj povišenoj temperaturi, kašlju i malaksalosti. Samim tim su se kasnije javljali lekari i kasnije tek posumnjali na kovid – istakla je.

 

Ona je istakla da iskustvo pokazuje da se stariji ljudi javljaju ranije zbog čega mere intervencije mogu da započnu i ranije.

– Mladi se obično javljaju kasnije jer svojom snagom i mladošću praktično duže nose bolest do manifestacije na nogama.

 

Što se tiče hroničnih bolesnika koji imaju dijabetes i hipertenziju, dr Stokić kaže da ako su te bolesti regulisane onda te osobe nisu u ništa većem riziku od obolevanja.

– Ako je dijabetes dobro regulisan, vi tog pacijenta izbacujete iz grupe bolesnih. Pacijenti koji imaju hipertenziju koji imaju dobro regulisan krvni pritisak, on iz te grupe regulisanih hipertoničara se prebacuje u grupu zdravih. Bitno je da je hronična bolest pod kontrolom. Naravno da kod pacijenata koji imaju šećernu bolest nije svejedno da li je glikemija 5 ili 6, a kod nekih drugih 22,23. Naravno da oni imaju niz poremećaja zbog čega će se ranije i brže javiti komplikacije. Dakle, imati hroničnu bolest ne znači da će pre oboleti, ali kada obole definitivno nosi veći rizik – zaključila je.