U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, edukujemo i informišemo javnost o faktorima za nastanak dijabetesa tipa 2. 

 

 

Faktori rizika za nastanak dijabetesa tipa 2 su:

  • Porodična anamneza o tipu 2 dijabetesa (roditelj, jedan blizanac)

  • Gojaznost

  • Starost (više od 45 godina)

  • Ranije utvrđen sindrom intolerancije glikoze (IGT) ili sindrom gubitka normalne glikemija našte (IFG)

  • Podaci o gestacijskom dijabetesu ili podaci da je žena rodila dete teže od 4 kg

  • Hipertenzija (140/90 mmHg)

  • HDL holesterol

  • Sindrom policističnih jajnika (PCO sindrom)