U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr. Ljiljane Todorović Đilas o šećernoj bolest i komplikacijama šećerne bolesti.