U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja informišemo javnost o podacima Svetske zdravstvene organizacije o broju obolelih, zaraženih i preminulih u svetu od COVID-19 sa svakom zemljom pojedinačno na dan 16.01.2021. godine.