U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem video zapisa govori predsednik Udruženja protiv dijabetesa Grada Novog Sada.

TEMA: PANDEMIJA DIJABETESA – FIZIČKA AKTIVNOST – ZDRAVA ISHRANA