U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ulozi psihologa u borbi protiv dijabetesa.

 

Šećerna bolest (dijabetes) je neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, hroničnog tipa. Ako uzmemo u obzir simptome i sve prateće pojeve koje ova bolest nosi sa sobom u procesu lečenja, moramo se osvrnuti na stanje psihe samog bolesnika i njegovu unutrašnju borbu sa dijabetesom.Psiholog Dunja Božović dala je svoje viđenje uloge psihologa u borbi protiv šećerne bolesti.

Sama razmišljanja, uverenja osobe, način na koji gleda na to što je dobila dijabetes u velikoj meri mogu da odrede da li će prihvatiti ili neće novu situaciju. Takođe, ovo može da dovede do toga da li će se regulisati glikemija i čtav dalji tok života sa dijabetesom ili ne. Ponekad može doći do negiranja postojanja dijabetesa u životu pacijenta, ne pridržavanja se preporuka, ne regulisanje glikemije. Ovakvno neozbiljno shvatanje situacije može da dovede do dugoročnih komplikacija.

Dijabetis zahteva drugačije razmišljanje i daleko veću odgovornost osobe o samoj sebi. Psiholog može da pomogne da se steknu te veštine i da se stekne psihološka adaptacija na sam dalji tok života i lečenja. Takođe, može da pomogne u samom prihvatanju emocija koje su povezane sa informacijama da pacijent ima dijabetes, a i kasnije kako će se porodica nositi sa time. Dragoceno je imati podršku kako stručnjaka tako i okoline.