U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ulozi antitela kod COVDI-19 virusa i zašto dolazi do poremećaja u zgrušavaju krvi i skoka D – dmera.