U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja informišemo javnost o podacima Svetske zdravstvene organizacije o broju obolelih, zaraženih i preminulih u svetu od COVID-19 sa svakom zemljom pojedinačno na dan 13.01.2021. godine 

 

SITUACIJA PO ZEMLJI TERITORIJI I OBLASTI U SVETU PO BROJU OBOLELIH OD COVID-19