U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost da li Korona virus da se prenese polnim putem.

Prema dosadašnjim saznanjima o prenosu infekcije, nije uočeno da se virus prenosi polnim putem, ali pošto seksualni odnosi podrazumevaju prisni kontakt, poljubac i dodir, to jesu načini prenošenja ovog virusa, navodi Unicef.Ukoliko neko ima simptome ili sumnju, neophodno je da se izoluje i izbegava bliski kontakt.U vreme pandemije posebno treba izbegavati seksualne odnose sa nepoznatim osobama.