U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji putem video zapisa dr Marine Draganović