U cilju ostvarivanja javnog interesau oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnosto o dijabetesu i hiperbaričnoj komori putem video zapisa u kome govori dr Miodrag Živković.