U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa dr. sc. Gorane Milošević o hipoglikemiji i zašto se moramo paziti hipoglikemije, šta osobe sa dijabetesom treba da rade u slučaju da im naglo padne nivo glukoze u krvi.