U cilju ostvarivanja janvog interea u oblasti janvog informisanja, informišemo javnost o hirškoj intervenciji i oporavku osoba sa dijabetesom. 

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan dijabetes sprovođenje hirurške intervencije u opštoj anesteziji zahteva specifičan pristup.
Pre hirurške intervencije ove vrste važno je sagledati ne samo stanje glikoregulacije, acidobazno stanje i nivo elektrolita, nego i evaluirati parametre prisustva hroničnih komplikacija kao što su naročito dijabetesna nefropatija, ishemijske bolesti srca, retinopatija i autonomna neuropatija.
Kada je u pitanju nivo glikemije, hiruršku intervenciju obavezno treba odložiti samo kada se ustanovi izrazita hiperglikemija i/ili ketoza.
U toku hirurške intervencije primenjuje se, po pravilu, intravenska infuzija glukoza-insulin-kalijum (GIK) za koju je pokazano da obezbeđuje stabilnost glikoregulacije i adekvatnu fleksibilnost terapije u sprečavanju hiper i hipoglikemija.
GIK infuzija se primenjuje kod svih pacijenata kod kojih je dijagnostikovan diabetes melitus tip 1, bez obzira na tip hirurške intervencije i kod većine pacijenata sa diabetes melitus tip 2, od uvođenja u anesteziju do ponovnog početka ishrane na usta posle intervencije.

Izuzetak od primene GIK infuzije mogu činiti samo pacijenti sa tipom 2 dijabetesa koji su u stanju optimalne glikoregulacije, na nemedikamentnoj terapiji ili na terapiji oralnim agensima a planira se manja hirurška intervencija (trajanja 2-3 h).
Kod ovih pacijenata se savetuje prethodno prevođenje na kratkodelujuće agense i prekid terapije pre intervencije.
U toku hirurške intervencije, vrednosti glikemije se prate prema posebnom algoritmu.
Posle hirurške intervencije, nakon početka ishrane, savetuje se prevođenje na višekratne pojedinačne doze kratkodelujućeg insulina u toku dana, pre uspostavljanja stalne terapije.