U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o preporukama za smanjivanje mogućnosti izlaganja virusu COVID-19 i zaštiti zdravlja. 

Dijabetes je  hronična bolest i osobe sa dijabetesom jesu rizična grupa za oboljevanje od infekcije COVID-19. Do sada objavljena literatura sugeriše da osobe obolele od šećerne bolesti, posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju lošu regulaciju glikemije, imaju povećan rizik od nekih infekcija i često mogu imati lošije ishode. Takođe znamo da svaka akutna bolest može prouzrokovati pogoršanje regulacije šećerne bolesti.

Korona virus može izazvati teže simptome i komplikacije kod osoba koje imaju dijabetes, isto  kao i kod starijih ljudi, bolesnika s drugim hroničnim stanjima, kao što su karcinom, obolenja  srca ili hronična bolest pluća.

Preporuke za smanjivanje mogućnosti izlaganja virusu i zaštiti zdravlja:

  • Temeljno i redovno perite ruke sapunom i vodom.
  • Kijanje i kašljanje u maramice koje je odmah potrebno odložiti u smeće i što pre moguće nakon toga oprati ruke ili podlakticu.
  • Izbegavajte dodirivanja očiju, nosa ili usta.
  • Redovno čistite najčešće korišćene površine i uređaje koje dodirnete ili kojima rukujete.
  • Pokušajte izbeći kontakt s osobama koje pokazuju simptome respiratornih bolesti.
  • Pridržavajte se nacionalnih saveta o putovanjima.
  • Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, potražite lekarsku pomoć  rano i podelite prethodnu istoriju putovanja ili kontakata sa svojim lekarom.
  • Ako imate zakazanu kontrolnu posetu svom lekaru, prvo ih kontaktirajte kako biste proverili druge mogućnosti (odložiti  kontrolni pregleda ako nije neophodno, kontrola e-mailom ili telefonska kontrola) jer posetom bolnici možete povećati rizik da budete izloženi virusu.
  • Ako mislite da ste bolesni, ostanite kod kuće.
  • Izbegavajte gužve i situacije u kojima je prisutna velika grupa ljudi u zatvorenom prostoru.

Kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti je važno da uvek imaju dostupne lekove, insulin, iglice, lancete, trakice, rehidracijske rastvore, GlukogelS, glukagon i svu drugu opremu potrebnu za zbrinjavanje šećerne bolesti.