U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo javnost o preporukama za osobe sa dijabetesom tipa 2, koje su na terapiji insulinom za vreme epidemije virusa COVID-19. 

Potrebno je da osobe sa tipom 2 na insulinskoj terapiji imaju dovolju količinu test traka za monitoring glukoze u krvi, naročito u uslovima infekcije. Optimalni opseg nivoa glukoze u krvi tokom bolesti je od 6 do 10mmol/l.

  • U slučaju nivoa glukoze u krvi > 10 mmol/l, potrebno je povećanje doze insulina. Često je potreban ekstra bolus. Proveravati nivo glukoze u krvi na svaka 4h, naročito ako su vrednosti glukoze u krvi > 15mmol/l.
  • Ketoni: U slučaju povišenih vrednosti nivoa glukoze u krvi (iznad 15 mmol/l), potrebno je proveriti prisustvo ketona u urinu. U slučaju pozitivnog nalaza kontaktirati službu Hitnepomoći.