U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o konkretnim merama koje bi  trebalo da preduzmu osobe sa dijabetesom i koje su preporuke ukoliko osoba sa dijabetesom oboli od COVID-19.

U slučaju bolesti u osoba sa dijabetesom, savetuje se postupanje prema navedenim smernicama, čak i u slučaju zadovoljavajućih vrednosti nivoa glukoze u krvi:

  • Nastaviti sa uobičajenom terapijom za dijabetes. Nikada ne obustavljati terapiju
  • Proveravati nivo glukoze u krvi na svaka2-3h.
  • Konzumirati dodatnu tečnost (bez kalorija), i nastaviti sa redovnim obrocima. Unosite dosta tečnosti – 120 do 180 ml na svakih 30 min u cilju prevencije dehidratacije.
  • Proveravati svakodnevno telesnu težinu. Smanjenje telesne težine uprkos redovnoj regularnoj ishrani može ukazati na prisustvo
  • Proveravati nivo telesne temperature ujutru i uveče. Povišene vrednosti mogu biti znak infekcije.