U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost da li postoje posebne zaštite za osobe sa dijabetesom od virusa COVID-19.

Kako bi se smanjio rizik od oboljenja osobe sa dijabetesom trebalo bi da primenjuju iste jednostavne, a efikasne mere zaštite svakog dana, kao i svi drugi. Preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ o tome kako se zaštititi od novog COVID-19 virusa su:

  • Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju od najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazo 70%
  • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju i/ilikašlju.
  • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog
  • Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite
  • Često provetravajte prostorije u kojima
  • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom
  • Ne uzimajte antibiotike na svoju
  • Masku koristite samo ako kijate ili kašljete ili ukoliko negujete bolesne.