U cilju ostvarivanja javnog interea u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost zaštu su sportske aktivnosti od posebnog značaja za osobe sa dijabetsom. 

Postoji nekoliko faktora na koje direktno utiče redovno vežbanje kod osoba sa dijabetesom:

  • rizik od razvoja ili kompliciranja kardiovaskularnih bolesti je smanjen,
  • krvni pritisak se normalizuje
  • težina je smanjena
  • poboljšava se pamćenje, povećavaju se kognitivne funkcije,
  • metabolički procesi u telu se poboljšavaju
  • smanjuje se rizik od razvoja komplikacija povezanih s vizualnom percepcijom,
  • povećava se ukupni otpor tela.

Redovne fizičke vežbe takođe blagotvorno utiču na psihološko stanje osoba sa dijabetsom, njihovo raspoloženje se značajno poboljšava, prestaju da se osećaju inferiorno. Sport doprinosi dodatnoj socijalizaciji takve grupe ljudi.