U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji, simptomima, lečenju i terapiji.

Dijabetesna retinopatija je visoko specifična kasna komplikacija dijabetes melitusa, kako inzulinskog, tako i inzulinskog zavisnog. U oftalmologiji dijabetička retinopatija uzrokuje oštećenje vida kod pacijenata sa dijabetesom u 80-90% slučajeva. Kod ljudi koji imaju dijabetes, slepilo se razvija 25 puta češće nego kod ostalih predstavnika opšte  populacije. Uporedo s dijabetičkom retinopatijom, ljudi koji imaju dijabetes imaju povećan rizik od koronarne srčane bolesti, dijabetičke nefropatije i polineuropatije, katarakte, glaukoma, okluzije centralnog nervnog sistema i centralnog nervnog sistema, dijabetičkog stopala i gangrene ekstremiteta. Stoga je za liječenje dijabetesa potreban multidisciplinarni pristup, uključujući sudjelovanje specijalista endokrinologa (dijabetologa), oftalmologa, kardiologa, podologa.

Dijabetička retinopatija – Specifična angiopatija, koja utječe na žile mrežnice oka i razvija se u pozadini dugog tijeka dijabetesa. Dijabetička retinopatija ima progresivan tijek: u početnim fazama uočeni su zamagljeni vid, veo i plutajuće mrlje pred očima, u kasnijim fazama dolazi do naglog smanjenja ili gubitka vida. Dijagnostika uključuje konsultacije s oftalmologom i dijabetologom, oftalmoskopijom, biomikroskopijom, visometrijom i perimetrijom, vaskularnom angiografijom mrežnice i biohemijskim pretragama krvi. Liječenje dijabetičke retinopatije zahtijeva sistemsko upravljanje dijabetesom, korekciju metaboličkih poremećaja, a u slučaju komplikacija intravitrealno davanje lijekova, lasersku koagulaciju mrežnice ili vitrektomiju.