Svetska zdravstvena organizacija daje preporuke o opsegu fizičke aktivnosti koji bi pripadnici pojedinih starosnih grupa trebalo da praktikuju kako bi doprineli svom zdravlju i ukupnom osećaju blagostanja. Preporuke za pojedinačne grupe stanovništva: