У циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања мр Радивој Мрачевић – председник Савеза Друштава Војводине за борбу против шећерне болести и председник најстаријег Удружења у Еврпои Удружења против дијабетеса Града Новог Сада одазвао се позиву уредништва Новосадске телевизије да би уживо информисао и едукавао јавност Новог Сада и Србије о тематици дијабетеса, како живети са дијабетесом, како спречити дијабетесне компликације, како здраво живети са дијабетесом.

Тема: ПРЕВЕНЦИЈА-ЕДУКАЦИЈА- РАНО ОТКРИВАЊЕ ДИЈАБЕТЕСА- СПРЕЧАВАЊЕ ДИЈАБЕТЕСНИХ КОМПЛИКАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВИРУС КОВИД-19