Током инфекције особа са дијабетесом типа 1:

🔹 Инсулинска терапија не сме бити обустављена!

🔹 Дозе инсулина најчешће морају бити повећане, уз могућност потребе за екстра болусом ( брзоделујућим инсулином) у циљу снижења глукозе у крви.

🔹 Проверавати ниво глукозе у крви на свака 4ч.

🔹 Унос веће количине незаслађене течности у циљу превенције и дехидратације.

🔹 Оптималан опсег нивоа глукозе у крви је од 6 – 8 ммол/л.

🔹 Неопходно је да све особе са дијабетесом типа 1 имају тест траке за мерење глукозе у крви и ако је могуће тест траке за проверу кетона у урину, нарочито и условима болести и хипергликемије. У случају повишен вредности кетона , обратити се служби Хитне помоћи 🚑.

Рецензија: мр Радивој Мрачевић