U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o manje poznatim detaljima o borbu sa COVID-19 virusom govori prof. dr. Edita Stokić- endokrinolog, direktorka KCV Vojvodine

 

TEMA: MANJE POZNATI DETALJI O BORBI SA COVID-19 VIRUSOM