U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja osoba sa dijabetesom govori prof. dr. Milena Mitorvić – endokrinolog na temu: terapija insulinskom pumpom
TEMA:
  • Terapija insulinskom pumpom omogućava bolji kvalitet lečenja dijabetesnih komplikacija
  • Terpaija insulinskom pumpom podrazumeva da je pacijent dobro edukovan