U cilju ostvarivanja javnog interes u oblasti javnog informisanja o video priručniku za osoeb sa dijabetesom govori  dr.sc Teodora Beljić – endokrinolog
TEMA: VIDEO PRIRUČNIK ZA OSOBE SA DIJABETESOM