U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu govori prof. dr. Edita Stokić- endokrinolog, direktorka KCV

 

TEMA: RIZIK ZA NASTANAK DIJABETESA