U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o ulozi insulinskih pumpi u lečenju dijabetesa govori prof. dr. Nebojša Lalić
Tema:  Kakva je uloga inulinskih pumpi u lečenju dijabetesa?