U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu i tematici dijabetesa govori prof. dr. Nebojša Lalić
Teme:
  •  Kakva je procedura lečenja šećerne bolesti u Srbiji
  •  Kakva je uloga inulinskih pumpi u lečenju dijabetesa?
  •  Da li je dijabetes u Srbiji kao i u ostalim zemljava Evrope veliki zdravstveni problem?
  •  Koje su komplikacije dijabetesa?
  •  Da li je I promena načina života deo terapije?