U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o tematici dijabetesa govori prof. dr. Nebojša Lalić 
TEMA: UOPŠTENO O DIJABETESU